Καθαρισμός φρεατίων στην Αίγινα

Σελίδα προς ενοικίαση

Υποβλήθηκε η τεχνική έκθεση του Επόπτη Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας για τον καθαρισμό και την απόφραξη των φρεατίων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.398 ευρώ το οποίο περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Αίγινα Η έκθεση αφορά στα φρεάτια που βρίσκονται κατά μήκος της παραλίας και σε κάθετους δρόμους της, με σκοπό να γίνεται ομαλά η απορροή των ομβρίων υδάτων και να μην ευνοούνται οι συνθήκες αναπαραγωγής κουνουπιών και άλλων βλαβερών οργανισμών.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, τα μέλη ζήτησαν τον καθαρισμό των φρεατίων από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και την απευθείας ανάθεση σε εργολάβο όπως είχε γίνει πέρυσι.

Το περσινό έργο ολοκληρώθηκε με κόστος 60 ευρώ ανά φρεάτιο, ενώ η φετινή προσφορά ήταν 27 ευρώ.

Τα φρεάτια είναι 107 ενώ η έκθεση προτείνει να καθαριστούν μόνο τα 70.

Το θέμα αναβλήθηκε για συζήτηση εκ νέου.

Leave a Comment